BGRIM เดินเครื่อง COD “โซลาร์ฟาร์มกัมพูชา” ขนาด 39MW

BGRIM เดินเครื่อง COD “โซลาร์ฟาร์มกัมพูชา” ขนาด 39MW

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM แจ้งว่าตามที่ บริษัท บี.กริม โซลาร์เพาเวอร์ 1 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เข้าถือหุ้นสัดส่วน 100% ใน บริษัท เรย์ เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด ผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ตั้งอยู่ที่เมืองศรีโสภณ จังหวัดบันทายมีชัย (หรือ บ็อนเตียย์เมียนเจ็ย) ประเทศกัมพูชา กำลังการผลิตติดตั้ง 39.0 เมกะวัตต์  (MW)

โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระยะเวลา 20 ปี กับการไฟฟ้าประเทศกัมพูชา (Electricite Du Cambodge – EDC) นั้น  ขณะนี้โครงการดังกล่าวได้เปิดดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563

 

คำค้น