INET พุ่ง 14% หลังปรับโครงสร้างผถห.ใหญ่ ดัน “สวทช.” ถือ 24.9%

INET พุ่ง 14% หลังปรับโครงสร้างผถห.ใหญ่ ดัน "สวทช." ถือ 24.9%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาหุ้นบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET ล่าสุด ณ เวลา 10.29 น. อยู่ที่ระดับ 4.28 บาท ปรับตัวขึ้น 0.54 บาท หรือ 14.44% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 156.31 ล้านบาท โดยราคาหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญวันนี้หลังมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท

โดย INET แจ้งว่าได้รับรายงานการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยบมจ.กสท โทรคมนาคม (กสท) ได้ขายหุ้นที่ถือในบริษัทให้กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นจำนวน 19,752,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 3.56 บาท และบมจ.ทีโอที ขายหุ้นที่ถือในบริษัทให้กับสวทช. เป็นจำนวน 19,752,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 3.56 บาท

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 ม.ค.63 ซึ่งเห็นชอบการควบรวมกิจการระหว่าง กสท และทีโอที เป็นบมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) โดยมีกำหนดการจดทะเบียนบริษัทในวันที่ 7 ม.ค.64

โดยภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว สวทช. ,กสท และทีโอที ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วน 49% ดังนี้ สวทช. ถือหุ้นเพิ่มเป็น 24.9% จากเดิม 17% , กสท ถือหุ้นคงเหลือ 12.05% จากเดิม 16% , ทีโอที ถือหุ้นคงเหลือ 12.05% จากเดิม 16% และที่เหลืออีก 51% เป็นการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายอื่น

 

 

คำค้น