สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013C2103B 722 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013C2103B S50H21 721,836,900
2 S5013C2103C S50H21 683,012,400
3 S5013P2103C S50H21 602,309,600
4 S5013P2103D S50H21 587,893,100
5 S5013P2103A S50H21 553,371,360

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น