ด่วน! 6 สายการบินในปท. ให้เปลี่ยนตั๋ว-เลื่อนบิน ไม่เสียค่าธรรมเนียม ลดเสี่ยงโควิด

ด่วน! “ศบค.” เผย 6 สายการบินในปท. ให้เปลี่ยนตั๋ว-เลื่อนบิน ไม่เสียค่าธรรมเนียม ลดเสี่ยงโควิด

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค.จะมีมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่เดินทางทางอากาศที่เปลี่ยนแปลงการเดินทาง โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้หารือกับ 6 สายการบินในประเทศ ได้แก่ สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยสมายล์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ และสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ซึ่งได้ให้ความร่วมมือ ดังนี้

1.เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

2.เปลี่ยนแปลงเส้นทางบินได้ไปเป็นช่วงเวลาอื่น

3.เก็บวงเงินยอดเงินค่าบัตรโดยสารในรูปแบบของเครดิตไว้ซื้อบัตรโดยสารในครั้งถัดหน้า

ด้านนายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กล่าวว่า สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารทางอากาศนั้น ทางกพท.ได้พูดคุยกับ 6 สายการบินแล้ว โดยสายการบินได้มีมาตรการช่วยเหลือให้กับผู้โดยสารอยู่แล้วซึ่งมีประกาศตามเว็บไซด์ของสายการบินไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งนี้กพท.ไม่สามารถออกคำสั่งได้ เพียงแต่อยู่ในรูปแบบให้ความร่วมมือของผู้ประกอบการสายการบิน

ขณะที่ กพท.ได้ออกประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4)

สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ได้ห้ามไม่ให้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในระหว่างการปฏิบัติการบิน ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็น ลูกเรืออาจพิจารณาจัดน้ำดื่มให้บริการแก่ผู้โดยสารได้ ทั้งนี้ ให้กระทำในพื้นที่ที่ห่างจากผู้โดยสารคนอื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้

รวมทั้งงดการให้บริการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือแผ่บพับโฆษณาต่าง ๆ สำหรับผู้โดยสาร ยกเว้น เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเท่านั้น และในกรณีที่มีการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ หรือมาตรการซึ่งหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบได้กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.63 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดไป หรือมีประกาศอื่นใดเพิ่มเติม