DEMCO คว้างานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้ากฟน. 726.29 ลบ.

DEMCO คว้างานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้ากฟน. 726.29 ลบ.

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ DEMCO ระบุว่า บริษัทในฐานะ DYR Consortium (สัญญาค้าร่วม)ได้เซ็นสัญญาก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการส่วนต่อขยายตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง ถ.รัตนาธิเบศร์ (ถ.ราชพฤกษ์-ถ.กาญจนาภิเษก) กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีมูลค่างาน 726,292,460 บาท แบ่งเป็น งานในส่วนของ DEMCO จำนวน 246,759,888.78 บาท , RSS2016 จำนวน 236,917,476.32 บาท และยิบอินซอย เอ็นเนอร์ยี่ จำนวน 246,615,094.90 บาท มีระยะเวลาก่อสร้าง 720 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เข้าทำงาน

สำหรับลักษณะงาน ประกอบด้วย งานก่อสร้างบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดิน , งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน และงานจัดหาสายไฟฟ้าใต้ดิน อุปกรณ์ต่อสายไฟฟ้า อุปกรณ์เข้าหัวสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ

คำค้น