หุ้นเทคนิคเด่น – บล.ไอร่า

หุ้นเทคนิคเด่น - บล.ไอร่า ประจำวันที่ 4 ม.ค.64

IRPC

ภาพใหญ่ระดับราคา ได้เข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นเป็นครั้งแรก หลังจากอยู่ในแนวโน้มขาลงมาตลอด 3 ปีที่ผ่านมาและตลอด 2 เดือนที่ผ่าน ระดับราคาก็ได้เข้าสู่คลื่นขาขึ้น Wave1 และได้พักฐานสั้นๆ 3.56-3.98 บาท ก่อนจะขึ้น Wave 3 ที่ควรมากกว่า 2 บาท หลังพักฐานเสร็จ

กลยุทธ์ ทยอยซื้อสะสมเล่นรอบใหญ่สั้นๆ ลงซื้อ – ขึ้นขาย

แนวรับ          3.62          3.56

แนวต้าน         3.88          3.98

Stop Loss สั้นๆ  3.50 บาท

 

TMB

ภาพใหญ่ระดับราคา ได้เข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นเป็นครั้งแรก หลังจากได้อยู่ในแนวโน้มขาลงมาตลอด 3 ปีที่ผ่านมาและตลอด 2 เดือนที่ผ่านระดับราคาก็ได้เข้าสู่คลื่นขาขึ้น Wave1 และได้พักฐานสั้นๆ 1.05-1.15 บาท ก่อนจะขึ้น Wave 3 ที่ควรมากกว่า 0.50 บาทหลังพักฐานเสร็จ

กลยุทธ์ ทยอยซื้อสะสมเล่นรอบใหญ่-สั้นๆลงซื้อ-ขึ้นขาย

แนวรับ         1.06          1.05

แนวต้าน        1.15          1.27

Stop Loss     1.03 บาท

 

SCC

ระดับราคา ได้ฟอร์มตัวในรูปแบบ Head&Shoulder Bottom ที่จะมี Neckline สำคัญที่ 402.00 บาท ที่รอการ Break เพื่อเป็นสัญญาณซื้อขนาดใหญ่ เพราะจะมี Target ใหญ่ที่ 534.00 บาทสำหรับระยะกลาง

กลยุทธ์  ทยอยซื้อเล่นรอบใหญ่

แนวรับ         374.00          370.00

แนวต้าน        402.00          444.00

Stop Loss     360.00 บาท

 

KBANK

ภาพใหญ่ระดับราคา ได้เข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นเป็นครั้งแรก หลังจากได้อยู่ในแนวโน้มขาลงมาตลอด 3 ปีที่ผ่านมาและตลอด 2 เดือนที่ผ่านมาระดับราคาก็ได้เข้าสู่คลื่นขาขึ้น Wave1 และได้พักฐานสั้นๆ 104.00-126.50 บาทก่อนจะขึ้น Wave 3 ที่ควรมากกว่า 55.00บาท หลังพักฐานเสร็จ

กลยุทธ์ ทยอยซื้อสะสมเล่นรอบใหญ่

สั้นๆ ลงซื้อ-ขึ้นขาย

แนวรับ         110.00          104.00

แนวต้าน        116.00          126.50

Stop Loss     102.00 บาท