สมุทรสาคร พบผู้ป่วยโควิด เพิ่มอีก 470 ราย คาดยอดพุ่งต่อเนื่อง หอการค้าฯ ห่วงเสียหายมหาศาล

สมุทรสาคร พบผู้ป่วยโควิด เพิ่มอีก 470 ราย คาดยอดพุ่งต่อเนื่อง หอการค้าฯ ห่วงเสียหายมหาศาล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ ณ เวลา 18.00 น.ของวันที่ 4 ม.ค. 64 มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 470 ราย เป็นผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 439 ราย เป็นคนไทย 49 ราย แรงงานต่างด้าว 390 ราย และพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในโรงพยาบาล 31 ราย เป็นคนไทย 25 ราย และแรงงานต่างด้าว 6 ราย ทำให้ขณะนี้จังหวัดสมุทรสาครมียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวมเพิ่มเป็น 2,871 ราย

รายงานข่าวระบุว่า ยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นมากในรอบนี้ เป็นผลจากการค้นหาเชิงรุกในโรงงานอุตสาหกรรมที่พึ่งพาแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาคเอกชนให้มีการตรวจหาเชื้อ ซึ่งขณะนี้ยังมีโรงงานอีกอย่างน้อย 52 แห่งที่มีจำนวนแรงงานต่างด้าวเกินแห่งละ 500 คนที่จะต้องเข้าสู่ระบบคัดกรอง จึงเชื่อว่าจะทำให้ยอดผู้ติดเชื้อจะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกระยะหนึ่ง

ด้านนายชาธิป ตั้งกุลไพศาล รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า หอการค้าจังหวัดสมุทรสาครได้ประเมินตัวเลขความเสียหายจากการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ที่เกิดกับธุรกิจในทุกภาคส่วนของจังหวัดสมุทรสาครช่วงก่อนปีใหม่ไม่น้อยกว่า 16,000 ล้านบาท หรือเฉลี่ยกว่า 1,100 ล้านบาท/วัน แต่หลังจากปีใหม่สถานการณ์ทั่วประเทศยังคงรุนแรงอีกทั้งยังมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวหรืออาจจะมากกว่านั้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจจะสูงถึงไม่ต่ำกว่า 2,200 ล้านบาท/วัน และอาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมความน่าเชื่อถือของสินค้าไทยในสายตาลูกค้าต่างประเทศ