TU มอบผลิตภัณฑ์อาหารในเครือ หนุนชาวสมุทรสาคร สู้วิกฤติ “โควิด-19”

TU มอบผลิตภัณฑ์อาหารในเครือ หนุนชาวสมุทรสาคร สู้วิกฤติ "โควิด-19"

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU ได้มอบผลิตภัณฑ์ซีเล็คปลาซาร์ดีนและปลาแมคเคอเรล จำนวน 30,000 กระป๋อง ผลิตภัณฑ์ซีเล็คทูน่าสเปรด จำนวน 1,000 ชิ้น ผลิตภัณฑ์โมโนริ ขนมซีฟู้ด จำนวน 1,600 ถุง และปลากระพงแล่แช่แข็ง จำนวน 630 กิโลกรัม ให้กับศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ถูกกักตัว และสนับสนุนทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสาธารณะสุขจังหวัดสมุทรสาครที่กำลังทำงานเพื่อจัดการกับการระบาดรอบใหม่ของโรคโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร

ด้าน นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าที่บริหาร TU เปิดเผยว่า TU มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ที่เรามีการดำเนินธุรกิจอยู่ และในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในรอบนี้เป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ เราต้องการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทุกคนที่กำลังทุ่มเทความพยายามและทรัพยากรเพื่อต่อสู้กับการระบาดครั้งนี้ และเรามีความเชื่อมั่นว่า เราจะสามารถเอาชนะกับสถานการณ์ที่ท้าทายนี้ไปด้วยกันโดยเร็ว

โดยการบริจาคครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนการทำงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องของบริษัท และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ประการที่ 8 เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน รวมทั้งการจ้างงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน

ทั้งนี้ TU ได้ให้การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นมายาวนาน และปีนี้บริษัทและแบรนด์ทั่วโลกของบริษัทได้มีการบริจาคผลิตภัณฑ์และสิ่งของเพื่อช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ได้แก่

– แบรนด์ซีเล็ค มอบผลิตภัณฑ์ปลาแมคเคอเรล จำนวน 80,000 กระป๋อง ผ่านมูลนิธิสติ ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือด้านสุขภาพและการศึกษาในพื้นที่ด้อยโอกาสในประเทศไทย

– มอบผลิตภัณฑ์ทูน่า อินฟิวชั่น ซึ่งเป็นทูน่าปรุงรสบรรจุในถ้วยพร้อมทาน จำนวน 42,000 กระป๋อง ผ่านสภากาชาดไทย เพื่อส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

– บริจาคผลิตภัณฑ์ซาร์ดีน จำนวนกว่า 10,000 กระป๋อง ให้กับครัวเคลื่อนที่ของสภากาชาดไทย สำหรับช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากโควิด-19

– มอบผลิตภัณฑ์ซีเล็คทูน่าสเปรด จำนวน 48,000 ชิ้น ผลิตภัณฑ์ซีเล็คทูน่าและซาร์ดีน จำนวน 25,000 กระป๋อง และผลิตภัณฑ์ฟิชโช จำนวน 8,000 ซอง เพื่อส่งต่อไปยังบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและโรงพยาบาลของรัฐ ผ่านกระทรวงสาธารณสุข

– บริจาคผลิตภัณฑ์ซีเล็คซาร์ดีน จำนวน 20,000 กระป๋อง ให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

– แบรนด์คิวเฟรช มอบอาหารพร้อมรับประทานจำนวน 500 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลบำราศนราดูร และมอบวัตถุดิบปลากระพงแช่แข็ง จำนวน 400 กิโลกรัม ให้กับโครงการ Chef Hug สำหรับประกอบอาหาร เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในชุมชนทั่วกรุงเทพ

คำค้น