สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ AU มูลค่าสูงสุด 155 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ AU มูลค่าสูงสุด 155 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
AU 4 15,500,000 155,000.00 10
BBL-F 6 803,300 100,841.80 126
GPSC 1 1,000,000 82,000.00 82
MPG <C> 2 167,000,000 50,100.00 0
KTC 3 500,000 38,750.00 78
SCC 1 100,000 38,100.00 381
CPALL 1 600,700 34,810.50 58
BPP 1 1,848,000 30,122.40 16
BKER 2 5,000,000 29,250.00 6
WHA 1 9,000,000 28,260.00 3
TRUE 1 8,000,000 27,840.00 3
FTREIT 1 2,000,000 23,200.00 12
WHART 1 1,700,000 21,420.00 13
SSP 1 1,485,000 18,414.00 12
TLGF 1 1,000,000 15,600.00 16
SAWAD
1 188,500 12,971.14 69
ADVANC 1 60,000 10,830.00 180.5
GULF 1 250,000 9,515.62 38
KBANK 1 38,100 5,066.54 133
SABINA-F 1 206,100 4,173.52 20
TC 1 1,000,000 4,100.00 4
BJC
1 94,500 3,665.66 39
PTT13C2103A
1 10,000,000 3,400.00 0
NEWS-W6 <C>
1 110,000,000 1,100.00 0
KCE 1 10,000 465 47
FTE 1 240,500 384.8 2
RCL 1 10,000 186 19
MAX 3 5,000,000 59.25 0