“กิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร” โยนบิ๊กล็อต MPG ให้ “อัยดา ชินวัตน์” 17% ขึ้นผถห.ใหญ่เบอร์ 2

“กิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร” โยนบิ๊กล็อต MPG ให้ "อัยดา ชินวัตน์" 17% ขึ้นผถห.ใหญ่เบอร์ 2

บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MPG ระบุว่า ตามที่มีรายการซื้อขายหุ้นบิ๊กล็อตเมื่อวานนี้ (7 ม.ค.) เป็นสัดส่วน 17.08% นั้น เป็นการขายหุ้นของนางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร จำนวน 167 ล้านหุ้น หรือ 17.08% ให้กับนางสาวอัยดา ชินวัตน์ ทำให้นางสาวอัยดา เข้ามาถือหุ้นในบริษัทเป็นสัดส่วน 17.08% ขณะที่นางกิตติ์ยาใจ จะมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัทลดลงเป็น 0.03% จากเดิม 17.11%

สำหรับสาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อที่จะเข้ามาช่วยบริหาร และเสริมสร้างธุรกิจของบริษัทด้านค้าปลีกให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมถึงการแก้ไขปัญหาผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เมื่อวานนี้มีรายการบิ๊กล็อตหุ้น MPG จำนวน 2 รายการ จำนวน 167 ล้านหุ้น มูลค่าซื้อขาย 50.10 ล้านบาท เทรดในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 0.30 บาท ต่ำกว่าราคาบนกระดานเทรดหลักปิดตลาดที่ 0.37 บาท

สรุปรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลังจากเกิดรายการข้างต้น เป็นดังนี้

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท ดังนี้ 1.) นายวิสิฐ ตันติสุนทร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค.2563 เป็นต้นไป เนื่องจากติดภารกิจอื่น โดยอนุมัติแต่งตั้งพลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน 2.) นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค.2563 เป็นต้นไป เนื่องจากติดภารกิจอื่น ซึ่งอนุมัติแต่งตั้งนายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน 3.) นางสาวคริมา จรูญสกุลวงศ์ เลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.2563 เป็นต้นไป เนื่องจากติดภารกิจอื่น ซึ่งอนุมัติแต่งตั้งนายพงศกร พงศ์สถาพร เข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท

ขณะเดียวกันได้อนุมัติแต่งตั้งนายสิทธิชัย เกสรสมบัติ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายนรินทร์ โอภามุรวงศ์ และอนุมัติแต่งตั้ง พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว เป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงข้างต้น คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่านดังนี้

 

คำค้น