ONEAM โชว์กองทริกเกอร์ตปท. เข้าเป้า 8%

ONEAM โชว์กองทริกเกอร์ตปท. เข้าเป้า 8%

นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.วรรณ (ONEAM) เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จบริหาร กองทุนเปิด วรรณโกลบอล ท็อป 8M2  (ONE-GLOBALTOP8M2)  โดยสามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายก่อนกำหนด โดยใช้ระยะเวลาการบริหารประมาณ 3 เดือน ซึ่งบริษัทได้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ลงทุนในอัตรา 10.83  บาทต่อหน่วย หรือ 8% ตามที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564

ในปีที่ผ่านมาบลจ.วรรณได้ร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ ด้วยการเปิดเสนอขายกองทุนประเภททริกเกอร์ฟันด์ที่เน้นลงทุนในหุ้นต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ถือว่าประสบความสำเร็จที่ดี โดยเดือนธ.ค.ที่ผ่านมา กองทุนทริกเกอรฟันด์ ONE-GLOBALTOP8M3 ONE-GLOBALTOP8M4 และ ONE-GLOBALTOP8M5 สามารถสร้างผลตอบแทนแตะผ่านทริกเกอร์ครั้งแรกในระดับราคา NAV ประมาณ 10.40 บาทต่อหน่วย หรือ 4% ตามเป้าหมาย โดยบริษัทได้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนดังกล่าวไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนสนใจลงทุนกองทุนทริกเกอร์ฟันด์ในตลาดต่างประเทศ โดยในสัปดาห์หน้าบริษัทจะทำการเปิดเสนอขายกองทุน ONE-GLOBALTOP8M8 ระหว่างวันที่ 12-18 มกราคม 2564  ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาเท่านั้น” นายพจน์กล่าว         

สำหรับกองทุนเปิด วรรณโกลบอล ท็อป 8M8  มีนโยบายการลงทุนแบบยืดหยุ่น โดยเน้นกระจายการลงทุนในกองทุนหุ้นต่างประเทศเป็นสัดส่วนหลัก และส่วนที่เหลือลงทุนในพันธบัตรภาครัฐบาล  ซึ่งผู้จัดการกองทุนสามารถการคัดเลือกและปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ได้ตามเป้าหมายที่ 8% ในระยะเวลา 8 เดือน

โดยที่ผ่านมาผู้จัดการลงทุนได้เน้นลงทุนใน Baillie Gifford Long Term Global Growth กองทุน  Baillie Gifford Worldwide Discovery และกองทุน UBS Lux Equity SICAV – All China เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีตามเป้าหมาย โดยกองทุนทั้ง 3 ที่ลงทุนในหุ้นคุณภาพและมีความสามารถในการแข่งขันสูง ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนสามารถเพิ่มการลงทุนในกองทุนที่มีศักยภาพอื่นๆเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ผู้ลงทุนได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายดังเช่นที่ผ่านมา โดยน้ำหนักการลงทุนของแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

ทั้งนี้การใช้นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางหลายๆแห่งในปีนี้ ยังคงดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลาย เพื่อช่วยเศรษฐกิจของประเทศตนจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 ซึ่งเป็นผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยง โดยมองว่า ตลาดทุนทั่วโลกยังคงได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของ Covid-19 แม้ทั่วโลกจะมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในสิ้นปีที่ผ่านมา แต่ด้วยความคืบหน้าของวัคซีนต้าน Covid-19 จึงช่วยให้นักลงทุนเริ่มมองเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 จบลง

อย่างไรก็ดี ยังคงแนะนำให้นักลงทุนทยอยซื้อสะสมกองทุนที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูง และมีแนวโน้มฟื้นตัวได้หลังจากจบการแพร่ระบาด Covid-19 โดยหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังมีความน่าสนใจ โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่ม Mid-Small Cap ที่มีศักยภาพเติบโตสูง

ทั้งนี้หากนักลงทุนต้องการลงทุนในระยะสั้น (ภายในกรอบเวลา 8 เดือน) เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนให้ได้ 8% ในบริษัทที่ศักยภาพและมีความสามารถในการแข่งขันสูงพร้อมกับมีผู้จัดการกองทุนที่มีความสามารถคอยดูแลด้านการลงทุนอย่างใกล้ชิด  ONE-GLOBALTOP8M8 ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในตลาดต่างประเทศ