สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) MAKRO มูลค่าสูงสุด 19.69 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) MAKRO มูลค่าสูงสุด 19.69 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
MAKRO 1 500,000 19,688 39.38
GLOBAL 1 700,000 12,810 18.3
PTT13C2103A 1 30,000,000 10,200 0.34
KBS
1 2,187,500 6,956 3.18
MAX 3 10,000,000 119 0.01
KBANK-F 1 84 10 120.5