“นันท์วรินทร์ เตรียมชาญชัย” ตัดขายหุ้น WAVE ออก 1.8% เหลือถือต่ำ 10%

“นันท์วรินทร์ เตรียมชาญชัย” ตัดขายหุ้น WAVE ออก 1.8% เหลือถือต่ำ 10%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ WAVE โดยนางสาว นันท์วรินทร์ เตรียมชาญชัย ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 1.8769% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 9.8393% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

คำค้น