สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) FTREIT มูลค่าสูงสุด 58 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) FTREIT มูลค่าสูงสุด 58 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
FTREIT 3 5,000,000 58,000 11.6
PTTE13C2103A 2 40,000,000 17,200 0.43
KTC 1 100,000 7,850 78.5
MAX
1 2,000,000 24 0.01