KTB แจ้งเลื่อนปิดปรับปรุง “Krungthai NEXT” ไป 21, 24 ม.ค.64

KTB แจ้งเลื่อนปิดปรับปรุง “Krungthai NEXT” ไป 21, 24 ม.ค.64

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB แจ้งว่า ตามที่ธนาคารได้แจ้งเรื่องยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ ปิดปรับปรุง Krungthai NEXT Application ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 00.00-06.00 น.นั้น ธนาคารได้เลื่อนวันปิดปรับปรุง Krungthai NEXT Application เป็นวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 00.00-06.00 น. สำหรับบริการอื่น ๆ สามารถใช้งานได้ตามปกติ

นอกจากนี้ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 ธนาคารเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ พัฒนาและปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์  ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการ Krungthai NEXT Application รวมทั้งบริการอื่นๆ ในทุกระบบและช่องทางบริการ ระหว่างเวลา 00.00  05.00 น.

คำค้น