รัฐบาลทุ่มงบอีก 166 ลบ. จ่าย VAT ซื้อวัคซีนโควิด “แอสตราเซเนกา” 26 ล้านโดส

รัฐบาลทุ่มงบอีก 166 ลบ. จ่าย VAT ซื้อวัคซีนโควิด “แอสตราเซเนกา” 26 ล้านโดส

นายอนุชา บูรพชัยศรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (19 ม.ค.64) อนุมัติวงเงิน 166,530,000 บาทสำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT (7% ของมูลค่าวัคซีนที่จอง) ในการจองวัคซีนจากบริษัท AstraZeneca ล่วงหน้าจำนวน 26 ล้านโดส ในโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับประชาชนไทยเป็นวงเงิน 6,216.25 ล้านบาท

โดยเพิ่มงบประมาณในส่วนการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้าผ่านความร่วมมือแบบทวิภาคีกับบริษัท AstraZeneca รวมกับงบสำหรับ VAT เป็น 2,545.9606 ล้านบาท จากเดิม 2,379.4306 ล้านบาท

ทั้งนี้ เป็นการขอทบทวนมติ ครม.เมื่อวันที่ 17 พ.ย.63 โดยปรับกรอบงบประมาณโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับประชาชนไทย โดยการจองล่วงหน้าจากวงเงิน 6,049.72 ล้านบาท เป็นวงเงิน 6,216.25 ล้านบาท โดยเพิ่มงบประมาณในส่วนการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้าผ่านความร่วมมือแบบทวิภาคีกับบริษัท AstraZeneca เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอสำหรับ VAT ในการดำเนินงานดังกล่าว

โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติจะได้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป

นายอนุชา บูรพชัยศรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติวงเงิน 166,530,000 บาทสำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT (7% ของมูลค่าวัคซีนที่จอง) ในการจองวัคซีนจากบริษัท AstraZeneca ล่วงหน้าจำนวน 26 ล้านโดส ในโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับประชาชนไทยเป็นวงเงิน 6,216.25 ล้านบาท โดยเพิ่มงบประมาณในส่วนการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้าผ่านความร่วมมือแบบทวิภาคีกับบริษัท AstraZeneca รวมกับงบสำหรับ VAT เป็น 2,545.9606 ล้านบาท จากเดิม 2,379.4306 ล้านบาท

ทั้งนี้ เป็นการขอทบทวนมติ ครม.เมื่อวันที่ 17 พ.ย.63 โดยปรับกรอบงบประมาณโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับประชาชนไทย โดยการจองล่วงหน้าจากวงเงิน 6,049.72 ล้านบาท เป็นวงเงิน 6,216.25 ล้านบาท โดยเพิ่มงบประมาณในส่วนการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้าผ่านความร่วมมือแบบทวิภาคีกับบริษัท AstraZeneca เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอสำหรับ VAT ในการดำเนินงานดังกล่าว

โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติจะได้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป