ผิดเป็นครู

วันนี้เป็นวันโบ่วซิ้ง วันนี้ดวงประจำวันธรรมดาสามัญ เรื่องที่ไม่ค่อยสำคัญทำได้บ้าง การเจรจาต่าง ๆ ทำได้ในขอบเขตที่สิ่งแวดล้อมอำนวยให้ ส่วนธุรกิจการค้าและธุรกิจการเงินต่าง ๆ ถ้าดำเนินไปด้วยความมุมานะ ผลได้พอประมาณ ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน วันนี้ควรระวังการพูดจากิริยาให้มาก ๆ การทำอะไรควรคิดหน้าคิดหลัง เพื่อป้องกันการสร้างศัตรู

โหงวเฮ้งหุ้น

ความล้มเหลวคือครูสอน

เพื่อนำพาไปสู่การแก้ไข

แล้วได้ซึ่งความสำเร็จมา

ดังความต้องการของชีวิต

วันนี้เป็นวันโบ่วซิ้ง วันนี้ดวงประจำวันธรรมดาสามัญ เรื่องที่ไม่ค่อยสำคัญทำได้บ้าง การเจรจาต่าง ๆ ทำได้ในขอบเขตที่สิ่งแวดล้อมอำนวยให้ ส่วนธุรกิจการค้าและธุรกิจการเงินต่าง ๆ ถ้าดำเนินไปด้วยความมุมานะ ผลได้พอประมาณ ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน วันนี้ควรระวังการพูดจากิริยาให้มาก ๆ การทำอะไรควรคิดหน้าคิดหลัง เพื่อป้องกันการสร้างศัตรู

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ DOHOME หรือ SAWAD

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ EVER และ CENTEL

คติวันนี้ “คนเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เสมอ ขึ้นอยู่ที่ตัวเองจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน”