B ลุ้นผลงานปีนี้ “เทิร์นอะราวด์” หลังปรับโครงสร้าง-รับรู้ธุรกิจพลังงาน หนุนรายได้โต 15%

B ลุ้นผลงานปีนี้ "เทิร์นอะราวด์" หลังปรับโครงสร้าง-รับรู้ธุรกิจพลังงาน หนุนรายได้โต 15%

นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รองประธานกรรมการ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ B เปิดเผยว่า แนวโน้มการดำเนินธุรกิจในปี 2564 บริษัทตั้งเป้ารายได้โต 10-15% และคาดว่าจะเป็นปีที่บริษัทฯสามารถมีผลการดำเนินงานที่มีกำไรสุทธิได้ เนื่องจากบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจขนส่งภายในกลุ่มให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขัน โดยมีการลดต้นทุนและนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยปัจจุบันบริษัทมีรายได้หลักจากธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้า 70% ส่วน 30% มาจากรายได้อื่นๆ

นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการปรับกลยุทธ์ในการขยายฐานลูกค้า จากเดิมจะเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นหลัก ปีนี้จะเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ๆ ให้มีความค้าหลากหลาย เพื่อให้งานบริการด้านขนส่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยในเบื้องต้นได้มีการเจรจากับกลุ่มลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม กลุ่มอาหาร กลุ่มยาเวชภัณฑ์

ขณะเดียวกัน บริษัทฯยังได้อำนวยความสะดวก และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยการเตรียมนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยงานด้านบริการขนส่งสินค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถเช็คสินค้าที่ได้ตลอดเส้นทางการของขนส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางถึงจุดหมายปลายทาง

“บริษัทมีพื้นที่ท่าเรือบางปะกง ซึ่งถือเป็นจุดขายที่สำคัญ เพราะเราเป็นเจ้าเดียวที่มีกรมศุลกากรอยู่ในพื้นที่ เป็นจุดแข็งของเรา พื้นที่ก็สามารถรองรับการจัดวางสินค้าได้ เรามีจุดเด่นด้านสถานที่ตรงนี้สามารถรองรับลูกค้ากลุ่มนิคมอุตสาหกรรมได้ ตอนนี้มีการพูดคุยเจรจากับนิคมอุตสาหกรรมบ้างแล้ว”

ทั้งนี้ นอกเหนือจากธุรกิจขนส่งครบวงจร ซึ่งเป็นธุรกิจหลักแล้ว บริษัทยังได้มีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านบริษัทร่วมทุน ที่ประเทศเวียดนาม จำนวน 29 เมกกะวัตต์ โดยเป็นการถือหุ้นสัดส่วน 40% ซึ่งล่าสุดโครงการดังกล่าวได้มีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในเชิงพาณิชย์ (COD) ให้กับการไฟฟ้าเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งยังได้มีการลงทุนธุรกิจพลังงานทั้งในและต่างประเทศผ่าน บริษัทเมกกะวัตต์ จำกัด สัดส่วน 5% ของทุนจดทะเบียน 2,500 ล้านบาท ซึ่งภายในปีนี้บริษัทคาดว่าจะเริ่มรู้รายได้จากธุรกิจพลังงานไฟฟ้าเข้ามาบางส่วน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานในปี 2564 ให้มีกำไรเกิดขึ้น

คำค้น