สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) CPALL มูลค่าสูงสุด 34.65 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) CPALL มูลค่าสูงสุด 34.65 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CPALL 2 600,000 34,650 57.75
E1VFVN3001
1 500,000 12,405 24.81
BBL-F 1 56,300 6,967 123.75
MAX 1 2,000,000 25 0.01