สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 3.59 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 3.59 พันลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BJC
1 95,176,400 3,592,909 37.75
CPALL 6 26,297,900 1,534,204 58.34
PRM-F 1 53,510,000 446,809 8.35
E1VFVN3001 4 1,630,400 40,403 24.78
RS
1 1,300,000 28,210 21.7
SCC 1 60,000 23,160 386
JR 1 2,400,000 19,920 8.3
SKR 2 2,000,000 13,400 6.7
CPN 2 144,200 8,023 55.64
BBL-F 1 56,300 6,967 123.75
KBANK 1 26,100 3,538 135.54
PTTGC 1 32,400 2,041 63
DTAC 1 28,500 969 34
MAX 4 10,000,000 125 0.01
AQ <C> 1 3,000,000 66 0.02
NCAP 1 5,000 35 6.95
RATCH-F 1 85 4 50.5