BFIT รายได้พุ่ง! หนุนกำไรปี 63 โตกระฉูด 85% มาที่ 1.5 พันลบ.

BFIT รายได้พุ่ง! หนุนกำไรปี 63 โตกระฉูด 85% มาที่ 1.5 พันลบ.

บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ BFIT รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 4 และงวดปี 2563 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิเติบโต เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ย จำนวน 320.33 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ ซึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อลดลง รวมไปถึงการลดลงของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย จำนวน 246.33 ล้านบาท จากการลดลงของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินรับรับฝาก

อีกทั้งยังมีการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิจากการวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน

คำค้น