ADVANC เฮ! ชนะคดี “ทีโอที” รอรับ 1,354 ลบ. พร้อมดอก 7.5% ต่อปี

ADVANC เฮ! ชนะคดี “ทีโอที” รอรับ 1,354 ลบ. พร้อมดอก 7.5% ต่อปี

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC แจ้งว่าตามที่บริษัทได้ยื่นเสนอข้อพิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการ มีคำชี้ขาดให้บมจ.ทีโอที ชำระเงินส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ตามข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 900 MHz ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 (สัญญาอนุญาต)

ซึ่งปัจจุบันสัญญาดังกล่าวได้สิ้นอายุแล้ว และคณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ให้ทีโอทีชำระเงินส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2551 ถึง กันยายน 2555 ให้แก่บริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 1,354 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี และเงินส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 เป็นต้นไปจนสิ้นสุดสัญญาอนุญาต ต่อมาทีโอทีได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกคำร้องของทีโอที ซึ่งเป็นผลให้ทีโอที ต้องชำระเงินส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศให้แก่บริษัทตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้ ทีโอทีมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน 30 วัน

คำค้น