HSI Jan 21 ลุ้นขึ้นทดสอบ High เดิม กลยุทธ์ ถือ Call ลุ้น Breakout

วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย  บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป

Hang Seng (Futures – Jan 21) 26 ม.ค. 2564

กลยุทธ์การลงทุน

กลยุทธ์ ถือ Long Call ลุ้น Breakout

กรอบการเทรด 29,300 – 30,150 จุด

แนวต้าน 30,150 จุด

แนวรับ 29,825 / 29,625 จุด

Trailing Start 30,158 จุด

มุมมองด้านเทคนิค:

Hang Seng (Futures – Jan 21) กลับมาได้ลุ้นขึ้นทดสอบ High เดิมอีกครั้ง หากราคาสามารถ Breakout ขึ้นได้ จะเป็นจังหวะเก็งกำไรด้วยการ Long Call ต่อเนื่องได้ แต่ในทางกลับกัน ระมัดระวังแรงขายทำกำไร หากไม่สามารถผ่านแนวต้านนี้ได้

นักลงทุนที่มีมุมมองขึ้น: ถือ Long Call ลุ้น Breakout โดยใช้บริเวณ 29,300 จุด เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยงแรก

ทางเลือกอื่น ๆ ในการประกอบการตัดสินใจ

  • เลือก Long Call เก็งกำไร หากราคาสามารถ Breakout บริเวณ High เดิมได้
  • สำหรับนักลงทุนที่มีสถานะอยู่แล้ว เลือกถือ Long Call โดยใช้หลักการกลยุทธ์ Trend Following จนกว่าจะมีสัญญาณขายออกมา

นักลงทุนที่มีมุมมองลง: หลีกเลี่ยงการเปิดสถานะ, ให้รอจังหวะการกลับตัวลงของแท่งราคาเกิดก่อน แล้ว Long Put และใช้บริเวณแนวต้านเป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยง

ทางเลือกอื่น ๆ ในการประกอบการตัดสินใจ โดยให้น้ำหนักเป็นเพียงแค่การเก็งกำไรสั้น ๆ เท่านั้น

  • เลือก Long Put เก็งกำไร หากราคาหลุดบริเวณ 29,300 จุด และใช้บริเวณเดียวกัน เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยง

คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาวันนี้

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
HSI28C2103B 1.18 12.3 0.05
HSI28C2104B 0.78 12.8 0.03

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
HSI28P2103A 0.26 16.9 0.01
HSI28P2103B 0.12 14.4 0.01
HSI28P2104L 0.15 11.2 0.01
ข้อมูล ณ วันที่ 25/01/2564

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบล.แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทในเครือมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด และความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทและบริษัทในเครือได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน

ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัทฯ มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัทฯ แต่อย่างใด

DW นี้มิได้เสนอขายให้กับบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)

อ่านคำเตือนดัชนี HSI คลิก https://www.thaidw.com/about/disclaimer

คำค้น