รัฐปรับเกณฑ์ “เราเที่ยวด้วยกัน” เพิ่ม ครอบคลุมผู้รับสิทธิ ตั้งแต่ 1 ธ.ค.63 หนุนสกัดโควิด

รัฐปรับเกณฑ์ “เราเที่ยวด้วยกัน” เพิ่ม ครอบคลุมผู้รับสิทธิ ตั้งแต่ 1 ธ.ค.63 หนุนสกัดโควิด

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” และขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือภาครัฐในการควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ที่เริ่มตั้งแต่กลางเดือนธ.ค.63 เป็นต้นมา ล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ปรับเกณฑ์เงื่อนไขรายละเอียดของโครงการฯ ให้ครอบคลุมผู้ได้รับสิทธิที่ได้จองที่พักตามโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.63 ด้วยซึ่งการปรับเกณฑ์ดังกล่าวได้รายงานให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ทราบแล้ว

ทั้งนี้ การปรับเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการเพิ่มเติมจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 ม.ค.64 ที่ปรับเกณฑ์กำหนดให้ผู้ใช้สิทธิตามโครงการฯ เลื่อนการเดินทางอออกไปได้จนถึงเดือนเม.ย.64 เฉพาะผู้ที่มีการจองที่พักช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.64 เท่านั้น

“เกณฑ์ที่ปรับเพิ่มเติมนี้ จะครอบคลุมผู้จองห้องพักตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.63 เป็นต้นมา แต่การเลื่อนการเข้าพักจะต้องไม่เกินระยะเวลาสิ้นสุดโครงการคือวันที่ 30 เม.ย.64 ส่วนเกณฑ์อื่นๆ ให้ยึดรายละเอียดตามที่ได้ปรับปรุงตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 10 ม.ค.64” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

พร้อมระบุว่า นายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้ ททท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการหารือกับกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการเปลี่ยนหลักเกณ์และเงื่อนไขรายละเอียดของโครงการฯ ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง และเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจรายละเอียดการที่เปลี่ยนแปลงโดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงเจ้าสังกัดทุกกระทรวง กำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 หรือ พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ให้เร่งดำเนินโครงการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายโครงการโดยเร็ว และการฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ