“พาหนะ อินเวสเตอร์” ซื้อหุ้น 7UP หนุนถือ 15.79% ขึ้นผถห.ใหญ่อันดับ1

“พาหนะ อินเวสเตอร์” ซื้อหุ้น 7UP หนุนถือ 15.79% ขึ้นผถห.ใหญ่อันดับ1

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รับรายงานการได้มาหุ้นของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ 7UP โดย บริษัท พาหนะ อินเวสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 22 ม.ค.2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 11.9023% และส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 15.7894% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยเป็นการซื้อขายกันโดยตรงจาก ADVANCE CAPITAL PARTNERS PTE., LTD.

อนึ่ง พาหนะ อินเวสเตอร์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 4 ของ 7UP ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด 175,592,625 หุ้น หรือ 3.89%

โครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับ 1-5 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. ADVANCE CAPITAL PARTNERS PTE.LTD. 632,753,650 14.01
2. นาย รชต พุ่มพันธุ์ม่วง 243,000,000 5.38
3. นาย วิโรจน์ นูคำดี 197,209,400 4.37
4. บริษัท พาหนะ อินเวสเตอร์ จำกัด 175,592,625 3.89
5. พล.ต.ต. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง 120,000,000 2.66

ที่มา : ตลท. (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 06/01/2564)

คำค้น