สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 29 ม.ค.64

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 29 ม.ค.64

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
CKP-R 2,730,500 12,121,186 21.36%
JAS-R 6,701,100 20,287,178 12.55%
HANA-R 1,983,800 105,172,775 12.52%
S-R 500,700 808,144 11.91%
BCP-R 1,674,700 39,741,380 11.70%
QH-R 2,281,900 5,294,008 11.55%
KKP-R 756,100 41,767,725 11.37%
AOT-R 2,663,300 159,358,025 11.10%
BGRIM-R 1,421,600 71,699,525 10.48%
CKP 1,296,600 5,785,680 10.14%
CPF 5,261,800 144,862,400 10.00%
KCE-R 1,008,200 54,612,675 9.94%
EGCO-R 353,500 63,606,600 9.06%
TPIPL-R 765,000 1,282,937 9.05%
BKI 800 214,000 8.99%
CENTEL-R 358,500 8,795,220 8.95%
SPRC-R 2,319,400 20,129,940 8.33%
WHA-R 8,025,300 24,426,280 8.23%
ESSO-R 2,309,600 19,059,685 7.95%
SCB-R 1,591,400 150,206,875 7.94%
ERW 532,500 1,883,850 7.87%
BH-R 247,800 30,670,050 7.85%
LH-R 3,878,500 30,307,610 7.84%
BTS 3,387,500 32,076,525 7.79%
PTTEP-R 2,127,200 221,455,650 7.72%
AWC-R 3,696,900 17,096,472 7.58%
GPSC-R 2,099,100 163,899,650 7.52%
KBANK-R 3,171,500 398,982,300 7.36%
SPALI-R 846,200 16,980,220 7.24%
MINT 2,816,600 69,673,770 7.18%
SUPER 27,012,900 26,670,646 7.00%
PTT 6,752,600 258,990,425 6.81%
DELTA-R 119,900 60,001,600 6.80%
BANPU-R 6,597,400 69,561,860 6.73%
CPN-R 588,800 28,804,675 6.57%
INTUCH-R 542,200 30,497,225 6.55%
GULF-R 2,223,800 74,080,700 6.41%
PLANB-R 618,100 3,893,910 6.41%
HMPRO 1,714,200 23,362,040 6.39%
BCPG-R 1,355,400 20,469,540 6.38%
SAWAD-R 943,700 63,156,625 6.31%
PTTGC-R 1,405,800 83,028,025 6.18%
TPIPP-R 1,161,900 5,078,108 6.17%
STA-R 1,441,900 43,495,325 6.13%
BTS-R 2,655,900 25,168,920 6.11%
CRC-R 616,800 19,042,775 6.07%
RATCH-R 426,000 21,067,875 6.02%
TOP-R 891,900 48,712,075 5.91%
TQM-R 31,400 3,799,350 5.91%
MINT-R 2,241,400 55,694,020 5.72%
TTW-R 596,700 7,152,560 5.72%
MTC-R 844,200 55,655,600 5.47%
CBG 420,000 60,913,800 5.45%
PRM-R 1,556,100 11,802,140 5.42%
TU 1,651,100 22,967,640 5.42%
GFPT-R 142,400 1,822,720 5.38%
CPALL 1,749,000 100,250,900 5.37%
BLA-R 488,300 11,590,420 5.31%
IVL 2,696,400 95,005,375 5.25%
GLOBAL 967,100 19,888,380 5.22%
BLAND-R 1,947,800 2,047,439 5.16%
KTC 883,200 56,474,900 4.93%
TMB 42,976,700 47,786,015 4.86%
EASTW-R 77,800 708,465 4.84%
BDMS-R 2,302,400 48,190,400 4.80%
TRUE 3,561,400 11,496,458 4.80%
AP-R 698,200 5,027,040 4.69%
COM7-R 415,600 17,722,825 4.64%
PTTEP 1,251,400 131,885,600 4.54%
AMATA-R 972,000 16,629,240 4.44%
AOT 1,050,300 62,894,400 4.38%
BAFS-R 7,200 170,270 4.34%
BJC 194,000 6,523,700 4.26%
BCH-R 331,000 4,737,640 4.25%
KTC-R 760,400 48,611,700 4.24%
BBL-R 960,100 110,191,200 4.18%
GUNKUL 1,400,300 3,533,780 4.18%
TCAP 1,044,300 33,854,000 4.12%
KTB 1,603,500 18,760,950 4.11%
BJC-R 182,600 6,129,625 4.01%
CENTEL 157,500 3,871,380 3.93%
AWC 1,888,200 8,718,408 3.87%
MAJOR-R 85,600 1,554,800 3.83%
VGI-R 1,417,900 9,465,185 3.77%
JAS 2,003,200 6,102,878 3.75%
TISCO-R 285,900 26,337,025 3.71%
EA-R 1,970,900 126,921,650 3.70%
SGP 78,300 819,820 3.70%
SPCG-R 152,600 2,981,270 3.69%
DOHOME-R 693,300 11,985,100 3.68%
PTTGC 837,800 49,502,025 3.68%
GPSC 1,001,900 78,557,425 3.59%
SPRC 973,800 8,436,270 3.50%
IRPC 18,932,000 65,989,322 3.46%
KBANK 1,483,500 186,508,700 3.44%
SCB 689,800 64,911,700 3.44%
BANPU 3,365,900 35,371,680 3.43%
TOP 505,600 27,566,525 3.35%
LH 1,615,400 12,678,775 3.26%
EGCO 126,000 22,668,400 3.23%
BCH 250,800 3,592,770 3.22%
DTAC-R 270,300 8,867,950 3.22%
THANI-R 1,140,600 4,560,872 3.21%
BEM 663,100 5,404,265 3.14%
SIRI-R 1,362,400 1,139,836 3.14%
BBL 712,100 81,928,150 3.10%
EPG-R 333,100 2,853,625 3.10%
SUPER-R 11,948,700 11,813,585 3.10%
BAM 1,082,300 22,569,410 3.07%
BDMS 1,457,100 30,396,380 3.04%
SCGP 554,500 25,465,950 3.01%
MTC 459,300 30,011,075 2.98%
TTW 310,900 3,730,800 2.98%
EA 1,583,300 101,956,725 2.97%
GULF 1,025,900 34,145,100 2.96%
THANI 1,049,900 4,185,514 2.95%
SPALI 342,700 6,893,880 2.93%
PSL 371,200 2,635,625 2.91%
PTG-R 454,200 7,739,000 2.79%
CK-R 111,600 1,706,870 2.76%
TU-R 839,200 11,686,490 2.76%
MBK-R 122,900 1,508,210 2.71%
CK 109,500 1,675,020 2.70%
ADVANC 218,900 38,008,300 2.64%
AEONTS 42,900 8,607,900 2.62%
MEGA-R 206,800 8,465,000 2.60%
VNT-R 191,600 6,059,575 2.60%
TISCO 199,600 18,407,175 2.59%
OSP-R 368,900 13,174,250 2.51%
STEC-R 308,500 3,650,960 2.49%
RATCH 173,300 8,547,500 2.45%
DTAC 196,800 6,463,250 2.35%
COM7 203,200 8,665,800 2.27%
INTUCH 187,000 10,539,200 2.26%
CPN 198,000 9,728,450 2.21%
KKP 145,600 8,031,075 2.19%
CPF-R 1,134,500 31,129,975 2.16%
GFPT 56,900 728,370 2.15%
ORI-R 247,500 1,868,705 2.14%
BCPG 453,500 6,861,110 2.13%
SAWAD 315,100 21,071,100 2.11%
QH 410,000 951,200 2.08%
SCC 82,000 31,228,200 2.01%
HANA 312,100 16,645,275 1.97%
HMPRO-R 529,500 7,235,600 1.97%
BH 57,100 7,132,500 1.81%
WHA 1,731,000 5,260,426 1.78%
DCC-R 252,000 589,680 1.68%
TVO 74,400 2,460,025 1.60%
IVL-R 800,400 28,204,075 1.56%
VNT 115,200 3,739,725 1.56%
TASCO-R 604,900 12,106,670 1.54%
STGT-R 381,700 15,031,950 1.53%
PTL-R 33,800 796,220 1.45%
AP 209,200 1,506,240 1.41%
CRC 141,600 4,360,475 1.39%
TPIPP 259,300 1,132,648 1.38%
CHG-R 559,300 1,420,622 1.36%
RS-R 381,300 8,716,490 1.33%
BGRIM 177,600 8,865,175 1.31%
SCCC-R 3,200 435,200 1.29%
OSP 187,600 6,747,300 1.28%
STA 300,000 9,037,500 1.28%
TTA 159,300 877,260 1.26%
STEC 151,900 1,811,690 1.22%
PLANB 115,500 730,575 1.20%
BEM-R 251,900 2,052,985 1.19%
DOHOME 222,000 3,817,270 1.18%
CHG 480,000 1,229,592 1.17%
M-R 14,200 715,975 1.16%
PTG 186,400 3,182,500 1.15%
SGP-R 24,300 254,100 1.15%
BAM-R 385,200 7,966,040 1.09%
MAJOR 23,400 426,760 1.05%
AMATA 222,900 3,869,610 1.02%
AAV-R 479,600 1,174,940 1.01%
BPP 180,000 3,101,780 1.01%
GUNKUL-R 337,500 850,500 1.01%
AAV 471,000 1,153,456 1.00%
IRPC-R 5,209,500 18,199,724 0.95%
PSH-R 11,600 145,000 0.95%
TOA 22,300 716,050 0.91%
BAY 20,000 615,000 0.90%
TQM 4,700 570,050 0.89%
CPALL-R 285,300 16,366,775 0.88%
PTT-R 856,400 32,422,550 0.86%
SCCC 2,100 287,700 0.85%
WHAUP 79,400 326,300 0.76%
BEC 75,500 595,040 0.75%
TMB-R 6,676,500 7,359,365 0.75%
SCC-R 29,600 11,192,500 0.73%
STGT 178,300 7,054,975 0.71%
WHAUP-R 69,300 281,358 0.66%
M 7,400 370,925 0.60%
PTL 13,700 321,240 0.59%
TASCO 211,200 4,318,370 0.54%
MEGA 42,100 1,727,275 0.53%
AEONTS-R 7,900 1,587,900 0.48%
EPG 51,900 448,050 0.48%
BPP-R 83,400 1,428,370 0.47%
KTB-R 182,600 2,123,280 0.47%
BCP 65,100 1,543,870 0.45%
BLA 41,200 984,910 0.45%
RBF 110,000 1,311,000 0.45%
PRM 120,300 905,770 0.42%
JMART 40,000 901,000 0.38%
RCL 21,300 385,530 0.38%
PSH 4,500 56,050 0.37%
VGI 140,400 933,440 0.37%
ORI 40,200 308,250 0.35%
SYNEX 41,500 715,750 0.34%
CBG-R 24,100 3,493,200 0.31%
SF-R 2,800 13,104 0.29%
TRUE-R 216,500 698,382 0.29%
TTCL 7,800 47,070 0.21%
TCAP-R 46,500 1,502,475 0.18%
SSP 23,300 336,460 0.16%
ESSO 29,000 238,805 0.10%
PR9 10,000 97,000 0.08%
VIBHA-R 14,400 24,169 0.08%
UTP 8,000 149,900 0.06%
BAY-R 1,200 37,125 0.05%
RS 10,900 248,520 0.04%
JKN 20,000 178,000 0.02%
TVO-R 1,100 36,300 0.02%
UNIQ 300 1,374 0.02%
SIRI 1,500 1,265 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น