BIZ เซ็นซื้อขาย “ครุภัณฑ์แพทย์” รพ.รัฐ 2 แห่ง มูลค่า 330 ลบ.

BIZ เซ็นซื้อขาย “ครุภัณฑ์แพทย์” รพ.รัฐ 2 แห่ง มูลค่า 329.70 ลบ.

บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ แจ้งว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์ กับหน่วยงานโรงพยาบาลภาครัฐ จำนวน 2 แห่ง มูลค่าสัญญารวม 329.70 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอาการอื่นแล้ว) ระยะเวลาของสัญญารวม 210 วัน

คำค้น