HSI Feb 21 กลยุทธ์ถือ Long Call มีโอกาสรีบาวด์ทดสอบด่านต้านต่อเนื่อง

วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย  บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป

Hang Seng (Futures – Feb 21) 4 ก.พ. 2564

กลยุทธ์การลงทุน

กลยุทธ์ ถือ Long Call

กรอบการเทรด 28,000 – 30,150 จุด

แนวต้าน 29,450 / 30,150 จุด

แนวรับ 29,000 / 28,500 จุด

Trailing Start 29,311 จุด

มุมมองด้านเทคนิค:

Hang Seng (Futures – Feb 21) คงภาพของการที่มีโอกาสรีบาวด์ขึ้นทดสอบด่านต้านต่อเนื่อง และเป็นอีกวันที่ต้องติดตามการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิด โดยหากราคา Breakout ขึ้นทะลุแนว Trailing Start สามารถเลือก เก็งกำไร Follow Buy ได้ กลับกันแนว Trailing Start จะเป็นแนวต้านกดดันทันที หากราคาไม่สามารถทะลุผ่านไป และเกิดสัญญาณการกลับตัวลงของแท่งราคา

นักลงทุนที่มีมุมมองขึ้น: ถือ Long Call และใช้บริเวณ 28,700 จุด เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยงแรก

ทางเลือกอื่น ๆ ในการประกอบการตัดสินใจ

  • สำหรับนักลงทุนที่มีสถานะอยู่แล้ว เลือกถือ Long Call โดยใช้หลักการกลยุทธ์ Trend Following จนกว่าจะมีสัญญาณขายออกมา (จุดบริหารจัดการความเสี่ยงที่แนะนำ ให้เริ่มพิจารณาปิดสถานะทำกำไร คือบริเวณ 27,600 จุด)
  • เลือก Long Call เก็งกำไร หากราคาสามารถ Breakout ขึ้นทะลุแนว Trailing Start และใช้บริเวณเดียวกัน เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยงแรก

นักลงทุนที่มีมุมมองลง: เลือก Long Put เก็งกำไร หากเกิดสัญญาณการกลับตัวลงของแท่งราคา โดยใช้บริเวณเดียวกันเป็นจุดตัดสินใจในการบริหารจัดการความเสี่ยง (แนวต้านที่กำลังทดสอบ คือบริเวณ Trailing Start)

คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาวันนี้

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
HSI28C2103B 0.70 15.0 0.04
HSI28C2104B 0.46 15.0 0.02

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
HSI28P2103A 0.57 12.6 0.02
HSI28P2103B 0.17 13.9 0.01
HSI28P2104B 0.14 11.2 0.01
ข้อมูล ณ วันที่ 3/02/2564

 

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบล.แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทในเครือมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด และความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทและบริษัทในเครือได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน

ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัทฯ มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัทฯ แต่อย่างใด

DW นี้มิได้เสนอขายให้กับบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)

อ่านคำเตือนดัชนี HSI คลิก https://www.thaidw.com/about/disclaimer

คำค้น