KTB แจ้งปรับปรุงแอปฯถุงเงิน-เครื่อง EDC งดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิ “เราชนะ” ชั่วคราว

KTB แจ้งปรับปรุงแอปฯถุงเงิน-เครื่อง EDC งดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิ "เราชนะ" ชั่วคราว

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB แจ้งปิดระบบการใช้สิทธิโครงการเราชนะ สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านแอปพลิเคชั่นถุงเงิน และเครื่อง EDC เป็นการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบการใช้สิทธิให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ หากระบบกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบความคืบหน้าอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังสามารถใช้สวัสดิการอื่นๆได้ตามปกติ

คำค้น