สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KBANK มูลค่าสูงสุด 476.16 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KBANK มูลค่าสูงสุด 476.16 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KBANK 2 3,462,700 476,156 137.51
KBANK-F 2 2,201,500 301,650 137.02
STA 1 5,100,000 154,275 30.25
SA 1 7,569,100 42,009 5.55
AWC 1 5,634,200 28,312 5.02
DELTA 1 20,000 12,000 600
AEONTS 1 50,000 10,415 208.3
BBL
2 84,400 10,335 122.46
KBAN13C2104A 2 20,000,000 9,870 0.49
JKN 2 1,000,000 9,250 9.25
VGI 1 900,000 6,300 7
KCE
1 100,000 5,850 58.5
DTAC 1 149,300 5,002 33.5
SPALI 1 164,500 3,917 23.81
MINT 2 132,000 3,804 28.82
EGCO 1 15,400 2,734 177.5
INTUCH 1 20,000 1,115 55.75
PTTGC
1 15,000 930 62
CRC 1 10,000 323 32.25
SAK 1 30,000 282 9.4
MAX 3 24,000,000 254 0.01
BEAUTY 1 100,000 172 1.72
J-W1 1 10,900 21 1.97