สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KBAN13C2104A มูลค่าสูงสุด 17.10 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KBAN13C2104A มูลค่าสูงสุด 17.10 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KBAN13C2104A
2 30,000,000 17,100 0.57
IVL 1 284,200 12,427 43.72
GLOBAL 1 290,000 6,455 22.26
MAX 1 2,000,000 22 0.01