สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KBAN13C2104A มูลค่าสูงสุด 36.75 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KBAN13C2104A มูลค่าสูงสุด 36.75 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KBAN13C2104A 4 60,000,000 36,750 0.61
WHA 1 10,000,000 32,600 3.26
IVL 2 676,700 30,236 44.68
KBANK-F 1 189,700 27,454 144.72
STA 1 800,000 24,500 30.62
GPSC 1 200,000 15,450 77.25
GULF 2 305,900 10,095 33
HMPRO 1 664,800 9,108 13.7
PTT13C2105A 1 30,000,000 8,400 0.28
OSP 3 213,000 7,508 35.25
MEGA
1 185,500 7,256 39.12
GLOBAL 1 290,000 6,455 22.26
EA 1 100,000 6,392 63.92
BBL13C2105A 2 10,000,000 4,900 0.49
SAK 1 500,000 4,625 9.25
CENTEL
1 102,200 3,583 35.06
MINT 1 114,000 3,474 30.48
PTT
2 48,200 1,940 40.25
TU 1 71,800 991 13.8
FTE 1 228,600 405 1.77
MAX 4 10,500,000 115 0.01
BOL 1 10,000 94 9.4
LALIN 1 10,000 81 8.1