IP ควัก 160 ลบ. ซื้อที่ดิน 20 ไร่-โรงงานผลิตยา-ทะเบียนยา 4 ตำรับ รองรับขยายธุรกิจ

IP ควัก 160 ลบ. ซื้อที่ดิน 20 ไร่-โรงงานผลิตยา-ทะเบียนยา 4 ตำรับ รองรับขยายธุรกิจ

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) หรือ IP แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยการซื้อที่ดินจำนวน 20 ไร่ โรงงานผลิตยาและเครื่องจักร และทะเบียนยาจำนวน 4 ตำรับ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 2 จ.พระนครศรีอยุธยา มูลค่ารวมเป็นจำนวน 160,000,000 บาท จากบริษัท เทวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีแหล่งเงินจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท  ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯในการขยายธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ

คำค้น