ครม.วันนี้ เกาะติด “คมนาคม” ชงส่วนต่อขยาย “สีชมพู” เข้าเมืองทองฯ-ถกเบี้ยผู้สูงอายุซ้ำซ้อน

ครม.วันนี้เกาะติด “คมนาคม” ชงส่วนต่อขยาย “สีชมพู” เข้าเมืองทองฯ-ถกเบี้ยผู้สูงอายุซ้ำซ้อน

รายงานข่าว แจ้งว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (9 ก.พ.64) มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธาน โดยเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ โดยมีวาระการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น โดยให้มีการตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงระเบียบและกฎหมาย พร้อมเสนอให้ชะลอการเรียกคืนเงินซ้ำซ้อนไว้ก่อน

กระทรวงคมนาคม จะเสนอให้ ครม.พิจารณาโครงการส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) จากสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี ระยะทาง 3 กม. วงเงินลงทุน 3.3 พันล้านบาท

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคม จะเสนอขออนุมัติดำเนินงานก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 82 สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ระยะทาง 16.4 กม. วงเงินก่อสร้าง 19,700 ล้านบาท ในส่วนงานโยธาของกรมทางหลวง

ขณะที่กระทรวงพลังงาน เตรียมเสนอร่างประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตโตรเลียม ในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ (ฉบับที่ 2)

กระทรวงพาณิชย์ ขออนุมัติงบประมาณโครงคาชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก

กระทรวงกลาโหม เสนอร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของข้าราชการพลเรือนกลาโหม

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เสนอร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือ การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ รวม 3 ฉบับ

กระทรวงศึกษาธิการ ขอปรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียน