TQR ขาย “ไอพีโอ” เกลี้ยง 60 ล้านหุ้น กองทุน-รายย่อยตอบรับท่วมท้น

TQR ขาย “ไอพีโอ” เกลี้ยง 60 ล้านหุ้น กองทุน-รายย่อยตอบรับท่วมท้น

นางสาวพันทิตา แซ่เอ็ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TQR กล่าวว่า การจองซื้อหุ้น IPO ของ TQR จำนวน 60 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 5.10 บาท ระหว่างวันที่  9-11 กุมภาพันธ์ 2564 ได้รับความสนใจจากนักลงทุนจองซื้อเต็มจำนวนอย่างรวดเร็วทำให้ต้องปิดจองก่อนสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ การตอบรับการจองซื้ออย่างรวดเร็วเป็นไปตามการสำรวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) และความต้องการของนักลงทุนรายย่อยที่สูงกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายเป็นจำนวนมาก โดยเชื่อมั่นว่า TQR จะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดีในวันเข้าซื้อขายเป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ mai  วันที่ 17 ก.พ.64  ที่จะถึงนี้

ทั้งนี้ หุ้น TQR ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน นอกเหนือจากการกำหนดราคาไอพีโอที่ระดับ 5.10 บาทต่อหุ้น ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของ TQR แล้ว ยังมีปัจจัยหนุนที่สำคัญ จากการที่บริษัทมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง โดยเป็นบริษัทที่ไม่มีภาระหนี้จากสถาบันการเงิน บริษัทมีผลประกอบการที่น่าสนใจจากอัตราการทำกำไรสูงถึง 33-42% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่องสอดรับกับโลกยุค new normal ตามที่ผู้บริหาร TQR  กล่าวว่า ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคือโอกาสทางธุรกิจของ TQR” นางสาวพันทิตากล่าว

สำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่นำมาเสนอขายครั้งนี้ แบ่งจัดสรรให้กับ 1. บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 30,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.00 2. ผู้ลงทุนสถาบัน 15,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.00 3. ผู้มีอุปการคุณ ไม่เกิน 9,000,000 หุ้น ไม่เกินร้อยละ 15.00 และ 4. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของ บริษัทฯ  ไม่เกิน  6,000,000 หุ้น รวมทั้งสิ้น 60,000,000 หุ้น

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TQR กล่าวว่า บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายไปใช้เพื่อการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ (Operational Efficiency Improvement Platform) ประมาณ 20 ล้านบาท โดยใช้ใน โครงการพัฒนาแบบจำลองและวิเคราะห์รูปแบบประกันภัยต่อ ประมาณ 20 ล้านบาท ภายในปี 2565 และ เงินลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 255.7 ล้านบาท ภายในปี 2566

ทั้งนี้ เงินลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องจะใช้การพิจารณาอย่างรอบคอบในการเข้าลงทุนเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ที่เหมาะสม และในช่วงระยะเวลาระหว่างที่บริษัทฯ พิจารณาการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันโดย บริษัทฯ จะบริหารจัดการเงินส่วนที่เหลือ ด้วยการลงทุน อาทิ ลงทุนในตราสารทางการเงินต่างๆ กองทุนรวม เป็นต้น

นางสาวจิรยง อนุมานราชธน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า TQR เป็นหุ้นนายหน้าประกันภัยต่อรายแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai มีจุดเด่นในด้านทีมผู้บริหารมีประสบการณ์ด้านประกันภัยและประกันภัยต่อมากว่า 20 ปี มีบริษัทคู่ค้าชั้นนำทั้งประเทศและต่างประเทศ และมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งดูได้จากผลการดำเนินย้อนหลังที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  ทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าได้มากยิ่งขึ้น จึงมั่นใจว่า TQR จะเป็นหุ้นนายหน้าประกันภัยต่อ ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุนได้ในอนาคต

คำค้น