CHEWA โชว์ผลงานปี 63 พลิกกำไร 120 ลบ. รับรายได้โต-บันทึกขายสินทรัพย์

CHEWA โชว์ผลงานปี 63 พลิกกำไร 120 ลบ. รับรายได้โต-บันทึกขายสินทรัพย์

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA รายงานผลการดำเนินงานงวดปี 2563 ดังนี้

สำหรับปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม จำนวน 1,643.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 514.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.58 หากเทียบรายได้จากการขายอสังหาฯ จากปีก่อนจะเห็นว่า ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ของคอนโดมีเนียมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 18 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทไม่มีโครงการคอนโดใหม่ที่สร้างเสร็จและรับรู้รายได้ และในส่วนของรายได้จากโครงการแนวราบขยายตัว ร้อยละ 88

ทั้งนี้ บริษัทมีรายการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (โรงงานสำเร็จรูปให้เช่า จำนวน 10 โรง) ราคาขาย 460 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว โดยบันทึกกำไรพิเศษสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิกรับรู้กำไรจำนวน 213.80 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ จำนวน 120.43 ล้านบาท ซึ่งปีก่อนบริษัทมีขาดทุนสุทธิ อยู่ที่ 55.07 ล้านบาท คิดเป็นกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 318.69 และมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.33

 

พร้อมกันนี้ บริษัทเตรียมจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.63-31 ธ.ค.63 เป็นเงินสด 0.0209 บาท กำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่  8 เม.ย.64 และกำหนดจ่าย 30 เม.ย.64

คำค้น