นลท.แห่ขาย GL หนีตาย หลังตลท. ปล่อยเทรดชั่วคราว ฉุดหุ้นทรุด 20%

นลท.แห่ขาย GL หนีตาย หลังตลท. ปล่อยเทรดชั่วคราว 17  ก.พ.-16 มี.ค.64 ก่อนกลับไปขึ้น SP ต่อ ฉุดราคาหุ้นทรุด 20%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาหุ้น บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) หรือ GL ณ เวลา 10.33 น. อยู่ที่ระดับ 0.95 บาท ลบ 0.25 บาท หรือ 20.83% สูงสุดที่ระดับ 1.08 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 0.82 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 34.68 ล้านบาท

โดยราคาหุ้น GL ปรับตัวลดลงอย่างหนัก หลังจากกลับตลาดหลักทรัพย์ฯ ปล่อยเทรดชั่วคราวระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์-16 มีนาคม 2564  เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่จะถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ต่อ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

1.ให้หลักทรัพย์ GL ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance กล่าวคือ ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์

2.ขึ้นเครื่องหมาย NC กำกับตลอดระยะเวลาที่เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ตังกล่าว เพื่อเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย

3.ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกำหนดให้หลักทรัพย์ GL มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Celing & Floor) ไม่เกินหนึ่งเท่าความระมัดระวังในการซื้อขาย จากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดีหากในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีการชื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้เกณฑ์ราคาสูงสุดและต่ำสุด (Cering Floor) นี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น) และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ GL แล้ว ในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Celling & Fioor) ของหลักทรัพย์ GL จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ

4.ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหลักทรัพย์ GL มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index) หลังจากครบกำหนดระยะเวลาการเปิดให้มีการซื้อขายชั่วคราวแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งห้ามซื้อขาย หลักทรัพย์ของ GL โดยขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะนำสงงบการเงิน ได้ครบถ้วน

อย่างไรก็ดีตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ และโปรด ศึกษาข้อมูลของ (SL โดยละเอียด เชน ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น

อนึ่งก่อนหน้านี้ GL ได้ถูกสั่งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์โดยขึ้น เครื่องหมาย SP (Suspension) มาตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 และจะครบ 3 เดือนในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากไม่นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2563 และปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถนำส่งงบการเงินดังกล่าวได้

คำค้น