ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ “ก.คลัง” ขยายเวลายื่นภาษีถึง 30 มิ.ย.64 บรรเทาผลกระทบโควิด

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ “กระทรวงการคลัง” ขยายเวลายื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ออกไปถึง 30 มิ.ย.64 บรรเทาผลกระทบโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 ก.พ.64  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรเทาและเยียวยาผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ทั้งนี้ ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษี ตามมาตรา 56 และ มาตรา 57 จัตวาแห่งประมวลรัษฎากร ตามแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด. 91 สำหรับเงินที่พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ. 2563 ซึ่งต้องยื่นรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายใน 8 เมษายน พ.ศ.2564 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564