KWM ผนึก JSP Pharma สกัดสารสกัดจากกัญชา-กัญชง พร้อมเปิดทาง SME ร่วมพัฒนาสินค้า

KWM ผนึกกำลัง JSP Pharma ลุยโครงการสกัดสารสกัดจากกัญชา-กัญชง พร้อมเปิดทาง SME ร่วมพัฒนาสินค้า

บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ KWM ระบุว่า เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทได้ลงนามร่วมกับ บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ JSP Pharma ในโครงการ “การสกัดสารสกัดจากพืชกัญชา และกัญชง” เพื่อนำไปสู่การผลิตยาและยาสมุนไพร โดยบันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ระยะเวลา 1 ปี จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565

สำหรับการร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังระหว่าง 2 บริษัทที่มีจุดแข็งส่งเสริมกัน โดย KWM เป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จด้านการผลิตเครื่องจักรการเกษตรจึงพัฒนาเครื่องสกัดสารด้วยระบบ SUPERCRITICAL FLUID CO2 EXTRACTION และเครื่องสกัดสารด้วยระบบ ULTRASONIC EXTRACTION เพื่อการสกัดสารจากพืชกัญชา และ/หรือกัญชง ขณะที่ JSP Pharma มีประสบการณ์ด้านการผลิตยาทั้งแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณมีโรงงานได้มาตรฐาน GMP PIC/s และ ISO 9001 ที่สามารถต่อยอดการวิจัยและพัฒนาการสกัดสารสกัดจากกัญชา และกัญชงคุณภาพสูง สู่การผลิตยา, ยาสมุนไพรและอาหารเสริม

พร้อมเปิดทางผู้ประกอบการ และ SME สร้างแบรนด์พัฒนาสินค้าด้วยนโยบาย Sharing Economy ช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงภายใต้เครื่องจักรที่ทันสมัยและโรงงานที่ได้มาตรฐาน

คำค้น