STEC คว้างานก่อสร้างศูนย์ราชการ “เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา” โซน C มูลค่า 6.24 พันลบ.

STEC คว้างานก่อสร้างศูนย์ราชการ "เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา" โซน C อาคารทิศเหนือ จาก "ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์" มูลค่า 6.24 พันลบ.

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ STEC เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า บริษัทฯได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C อาคารทิศเหนือ (สัญญาลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564) กับ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด โดยมีมูลค่าโครงการ 6,245,697,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สำหรับลักษณะงานก่อสร้าง เป็นอาคารด้านทิศเหนือเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 11 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ ประกอบอาคาร อาคารสนับสนุน (Atrium) เป็นอาคารสูง 2 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น มีระยะเวลาการก่อสร้าง 840 วัน

คำค้น