สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTT มูลค่าสูงสุด 102.74 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTT มูลค่าสูงสุด 102.74 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
PTT 1 2,560,600 102,744 40.12
TOP <XD> 1 1,000,000 60,000 60
PTTGC <XD>
1 500,000 31,750 63.5
PTTGC-F <XD> 1 251,900 15,838 62.88
MAX 2 23,000,000 248 0.01