เปิดหุ้นปันผล ‘ซื้อก่อนวัน XD 1-5 มี.ค. 64’

นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นที่ต้องการได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่ประกาศจ่ายเงินปันผล ควรเข้าซื้อหุ้นหรือถือหุ้นก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย (XD)

เส้นทางนักลงทุน

จากกรณีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (บจ.) ทยอยประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ซึ่งมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 รวมถึงบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลครึ่งหลังปี 2563 งวดดำเนินงานวันที่ 1 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 พร้อมกับประกาศจ่ายปันผลจากกำไรสะสม

สำหรับระหว่างวันที่ 1-5 มี.ค. 2564 นับว่ามีหลายบริษัทที่ทางคณะกรรมการมีมติให้มีการจ่ายเงินปันผลแล้วขึ้นเครื่องหมาย XD ซึ่งเป็นวันที่ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล

ดังนั้น นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นที่ต้องการได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่ประกาศจ่ายเงินปันผล ควรเข้าซื้อหุ้นหรือถือหุ้นก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย (XD) เพราะจะมีสิทธิรับเงินปันผล แต่หากมีการซื้อในวันขึ้นเครื่องหมาย XD แล้ว หรือซื้อหลังวันขึ้นเครื่องหมาย XD ไปแล้ว ก็จะไม่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่คณะกรรมการอนุมัติ

ทั้งนี้ ทางหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ จึงทำการคัดสรรหุ้นที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD นับตั้งแต่วันที่ 1-5 มี.ค. 2564 เพื่อให้นักลงทุนที่สนใจในหุ้นปันผลสามารถเข้าไปซื้อหุ้นก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อสิทธิรับปันผล

โดยหุ้นที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD นับตั้งแต่ 1-5 มีนาคม 2564 ได้แก่ PM, PT, PTTEP, RATCH, SNC, SPVI, TASCO, BCP, BCPG, DOHOME, GPSC, PHOL, SAT, AI, ASK, BKI, CPN, CSC, DELTA, IFS, JR, PTT, THANI, ZIGA, CBG, GULF, SVH, VCOM และ VIH

ตัวอย่างหุ้นประกาศจ่ายปันผล เช่น บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP ทางคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม โดยมีอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 2.75 บาท ซึ่งวันที่ไม่ได้สิทธิรับปันผลหรือขึ้นเครื่องหมาย (XD) วันที่ 1 มี.ค. 2564 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 26 เม.ย. 2564

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH ทางคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม โดยมีอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 1.25 บาท ซึ่งวันที่ไม่ได้สิทธิรับปันผลหรือขึ้นเครื่องหมาย (XD) วันที่ 2 มี.ค. 2564 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 เม.ย. 2564

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TASCO ทางคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2563 งวดดำเนินงานวันที่ 1 ต.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 และจากกำไรสะสม โดยมีอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งวันที่ไม่ได้สิทธิรับปันผล หรือขึ้นเครื่องหมาย (XD) วันที่ 2 มี.ค. 2564 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 28 เม.ย. 2564

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ทางคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม โดยมีอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.40 บาท ซึ่งวันที่ไม่ได้สิทธิรับปันผลหรือขึ้นเครื่องหมาย (XD) วันที่ 3 มี.ค. 2564 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22 เม.ย. 2564

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG ทางคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2563 งวดดำเนินงานวันที่ 1 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 และจากกำไรสะสม โดยมีอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.17 บาท ซึ่งวันที่ไม่ได้สิทธิรับปันผล หรือขึ้นเครื่องหมาย (XD) วันที่ 3 มี.ค. 2564 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 เม.ย. 2564

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ทางคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม โดยมีอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งวันที่ไม่ได้สิทธิรับปันผลหรือขึ้นเครื่องหมาย (XD) วันที่ 3 มี.ค. 2564 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 เม.ย. 2564

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ทางคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลการดำเนินงานประจำปี 2563 งวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 โดยมีอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งวันที่ไม่ได้สิทธิรับปันผล หรือขึ้นเครื่องหมาย (XD) วันที่ 4 มี.ค. 2564 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 2564

บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JR ทางคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลการดำเนินงานประจำปี 2563 งวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 และจ่ายจากกำไรสะสม โดยมีอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.06 บาท ซึ่งวันที่ไม่ได้สิทธิรับปันผล หรือขึ้นเครื่องหมาย (XD) วันที่ 4 มี.ค. 2564 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 14 พ.ค. 2564

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG ทางคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2563 งวดดำเนินงานวันที่ 1 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 โดยมีอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งวันที่ไม่ได้สิทธิรับปันผล หรือขึ้นเครื่องหมาย (XD) วันที่ 5 มี.ค. 2564 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 10 พ.ค. 2564

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ทางคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลการดำเนินงานประจำปี 2563 งวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 และจ่ายจากกำไรสะสม โดยมีอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.38 บาท ซึ่งวันที่ไม่ได้สิทธิรับปันผล หรือขึ้นเครื่องหมาย (XD) วันที่ 5 มี.ค. 2564 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 28 เม.ย. 2564

ส่วนรายละเอียดหุ้นที่ประกาศจ่ายเงินปันผลตัวอื่นดูได้จากตารางประกอบ

ดังนั้น นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อรอรับสิทธิเงินปันผล!!!