“มานพ ธรรมสิริอนันต์” ตัดขายหุ้น SICT ออก 1.46% เหลือถือ 28.94%

“มานพ ธรรมสิริอนันต์” ตัดขายหุ้น SICT ออก 1.46% เหลือถือ 28.94%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SICT โดยนายมานพ ธรรมสิริอนันต์ ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 1.4625% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 28.949% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 

คำค้น