ZIGA ลุยขายออนไลน์เต็มรูปแบบไตรมาส 2 พร้อมพัฒนาโรงเรือน Smart Farm หนุนทั้งปีโตกว่า 15%

ZIGA ลุยขายออนไลน์เต็มรูปแบบไตรมาส 2/64 พร้อมจับมือพันธมิตพัฒนา-ก่อสร้างโรงเรือน Smart Farm หนุนทั้งปีโตกว่า 15%

นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ZIGA เปิดเผยว่า  ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 64 จะเป็นปีแห่งการเติบโต เนื่องจากบริษัทฯได้มีการพัฒนาต่อยอดธุรกิจเหล็ก โดยเดินหน้ารุกขยายธุรกิจค้าปลีกมากขึ้น โดยเน้นการขยายสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์และตลาดออนไลน์รองรับความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะให้บริการเต็มรูปแบบในระบบออนไลน์ภายในไตรมาส 2/64

นอกจากนี้ บริษัทฯได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากธุรกิจเหล็กโดยร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรในการพัฒนา และก่อสร้างโรงเรือนในลักษณะ Smart Farm โดยมีระบบ AI เข้ามาช่วยควบคุมให้กับกลุ่มเครือข่ายเพาะปลูกกัญชง ซึ่งจะใช้ความเชี่ยวชาญของ ZIGA รวมถึงวัตถุดิบหลักอย่างเหล็กกัลวาไนซ์ ซึ่งถือเป็นเหล็กที่เหมาะกับการสร้างเป็นโรงเรือนให้กับพืชเศรษฐกิจชนิดนี้ สามารถสร้างโรงเรือนได้อย่างรวดเร็ว และมีความคุ้มค่าในระยะยาว ซึ่งคาดว่าธุรกิจดังกล่าวจะช่วยเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ ตลอดจนสนับสนุนผลงานในปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่า 15% ตามเป้าหมายที่วางไว้

คำค้น