สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ OR-F มูลค่าสูงสุด 419.46 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ OR-F มูลค่าสูงสุด 419.46 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
OR-F
1 13,000,000 419,457 32.27
BBL 2 954,500 120,615 126.36
KBANK 1 800,000 117,200 146.50
KEX 2 679,000 31,234 46.00
LPN 1 5,500,000 28,050 5.10
PDI 2 2,967,200 19,378 6.53
FNS 2 5,045,000 19,171 3.80
AQUA
2 28,000,000 11,200 0.40
ANAN 2 3,200,000 8,576 2.68
MPG <C> 1 20,000,000 8,000 0.40
SCGP 2 147,600 6,979 47.28
UAC 1 1,240,000 4,960 4.00
STA 1 100,000 4,713 47.12
U 1 3,570,000 4,498 1.26
MBK-F 1 273,700 4,188 15.30
RWI-W2 1 27,000,000 4,050 0.15
EP 1 780,000 3,744 4.80
IVL 1 82,600 3,676 44.50
PTTGC 1 17,000 1,067 62.75
HARN 1 304,900 750 2.46
LPF 1 25,500 398 15.60
SCC
1 200 80 399
AQ <C> 1 5,000,000 52 0.01
BKD 1 10,000 24 2.38
VNT 1 100 4 38.00
CRC-F 1 71 3 37.25
VIBHA-F 1 12 0 1.85