BPP ลงทุนโรงไฟฟ้าญี่ปุ่น 543MW มูลค่า 2.5 พันลบ.

BPP ลงทุนโรงไฟฟ้าญี่ปุ่น 543MW มูลค่า 2.5 พันลบ.

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัท Banpu Power Investment Co., Ltd (BPIC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ได้ลงนามในสัญญาเพื่อการลงทุนในบริษัท Nakoso IGCC Management Co., Ltd (NIMCO) ที่สัดส่วนร้อยละ 33.5 โดยบริษัท NIMCO ถือหุ้นร้อยละ 40 ในโรงไฟฟ้า Nakoso Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC)ขนาด 543 เมกะวัตต์ ณ จังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 2.5 พันล้านบาท โดยการโอนกรรมสิทธิ์คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2564

โรงไฟฟ้า Nakoso IGCC พัฒนาขึ้นภายใต้การร่วมทุนของ 5 บริษัท (Joint venture partners) โดยมีบริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น พาวเวอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้พัฒนาหลักในการนำเทคโนโลยี Integrated Gasification Combined Cycle ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงโดยเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการแปลงสถานะถ่านหินให้เป็นก๊าซ (Gasification) กับ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมกังหันก๊าซ (Gas Fired Combined Cycle Plant)เข้าด้วยกัน โดยเทคโนโลยีดังกล่าวมีการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนามากว่า 30 ปี

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้า Nakoso เป็นโรงไฟฟ้า IGCC ที่มีการพัฒนามาเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Commercial scale) ซึ่งมีประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าที่สูง และลดการปล่อยมลภาวะให้อยู่ในระดับต่ำ (HELE) โดยคาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในเดือน เมษายน 2564 โดยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบสายส่งของประเทศตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระยะยาว และมีสัญญาการจัดหาเชื้อเพลิงระยะยาวเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าในการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกำลังการผลิต 5,300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 โดยมองหาโอกาสการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที.เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในตลาดที่มีความเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้าและมีนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล

คำค้น