WGE คว้างาน 2 โครงการใหม่ มูลค่ากว่า 900 ลบ.

WGE คว้างาน 2 โครงการใหม่ มูลค่ากว่า 900 ลบ.

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ WGE ระบุว่า บริษัทได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ  ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคารพร้อมระบบวิศวกรรมประกอบอาคารโครงการโมดิซ ลอนช์ ระยะเวลาการก่อสร้าง  22 เดือน และการรื้อถอนและก่อสร้างอาคาร พร้อมระบบวิศวกรรมประกอบอาคารโครงการอาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาการก่อสร้าง  27 เดือน รวมมูลค่าทั้ง 2 โครงการ ทั้งหมด 918,888,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คำค้น