“เครือเจริญโภคภัณฑ์” ฉลองครบ 100 ปี ร่วมส่งต่อโลหิต 2 แสนซีซี

“เครือเจริญโภคภัณฑ์” ฉลองครบ 100 ปี ร่วมส่งต่อโลหิต 2 แสนซีซี

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมทำความดีอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์ครบ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เปิดรับบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ จำนวน 507 คน ได้รับปริมาณโลหิต จำนวน 202,800 ซีซี

ด้าน นายวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานโครงการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์ครบ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต” กล่าวว่า เนื่องด้วยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในวาระดำเนินกิจการครบรอบ 100 ปี ได้จัดกิจกรรมชวนชาวซีพีจิตอาสาและประชาชนทั่วไปทำความดี ด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยในภาวะขาดแคลน จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น 2 วัน มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 507 ราย และโลหิตที่ได้รับ จำนวน 202,800 ซีซี ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย จึงขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้

ส่วนกิจกรรมบริจาคโลหิตของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในครั้งต่อไป ขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในครั้งต่อไป