สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 5 เม.ย.64

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 5 เม.ย.64

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
BGRIM-R 1,147,000 51,869,350 22.23%
PSH-R 271,200 3,524,680 19.08%
EGATIF 142,900 1,729,090 16.97%
TQM-R 101,200 12,401,750 16.51%
KBANK 942,600 137,344,950 15.32%
SPRC-R 3,518,900 31,848,665 15.21%
CPF 3,402,300 99,517,275 14.65%
GFPT 360,400 4,360,840 12.68%
PTT 3,658,900 147,652,725 12.65%
SCB-R 454,200 50,891,100 12.61%
TTW 232,500 2,743,500 12.32%
BCP-R 583,600 14,902,050 12.25%
TTW-R 230,600 2,718,660 12.22%
QH-R 1,719,700 4,257,692 12.16%
WHAUP 425,300 1,874,100 11.91%
TU 1,552,100 22,660,660 11.89%
PTTEP-R 686,400 78,240,100 11.79%
TVO 129,400 4,140,800 11.56%
BCH-R 1,367,600 20,052,220 10.96%
BLAND-R 6,111,000 7,097,351 10.00%
COM7-R 513,500 32,655,750 9.58%
SGP-R 228,200 2,601,050 9.56%
PLANB-R 1,906,300 13,220,345 9.55%
AOT-R 1,224,100 84,153,000 9.21%
GLOBAL-R 292,200 6,119,710 9.13%
AP-R 1,946,000 15,888,840 9.06%
TCAP 828,100 31,068,525 8.95%
ADVANC-R 275,600 47,630,350 8.91%
DCC 3,777,600 10,416,236 8.90%
RATCH-R 410,100 20,800,650 8.90%
VNT-R 214,900 8,112,475 8.83%
KCE-R 741,000 42,579,375 8.61%
SAWAD-R 447,800 38,195,450 8.53%
SPALI-R 268,100 5,669,070 8.45%
GULF 860,900 28,910,250 8.41%
CK-R 508,000 9,012,110 8.24%
CRC-R 857,500 31,965,275 8.16%
BDMS 1,262,000 27,031,100 8.15%
KTC-R 431,600 34,188,500 8.15%
EASTW-R 140,600 1,384,580 8.10%
CPALL 2,084,800 139,199,225 8.03%
SCC-R 125,600 50,073,800 7.82%
BGRIM 398,500 18,014,525 7.72%
GULF-R 787,100 26,385,500 7.69%
EA-R 634,000 38,832,475 7.50%
TRUE-R 7,399,500 24,830,582 7.50%
MTC-R 454,400 30,950,650 7.47%
THANI-R 2,947,100 13,113,030 7.41%
BEM-R 3,583,900 30,510,985 7.38%
PTL-R 49,600 1,124,320 7.28%
DTAC 529,000 16,962,700 7.20%
SUPER 20,293,900 20,197,855 7.18%
MINT 1,800,900 57,072,375 7.10%
BJC 198,400 7,575,550 7.08%
KBANK-R 430,800 62,855,350 7.00%
BTS 3,373,300 32,240,150 6.99%
BEM 3,346,300 28,566,050 6.89%
TMB 24,767,600 30,562,659 6.80%
TRUE 6,710,200 22,470,872 6.80%
BANPU 4,623,200 57,865,520 6.72%
CPF-R 1,548,000 45,024,475 6.67%
TASCO-R 721,400 14,710,970 6.67%
OSP 769,400 26,005,950 6.61%
CPN-R 549,500 30,725,575 6.52%
PSH 92,100 1,197,300 6.48%
MINT-R 1,635,900 51,886,925 6.45%
BH 41,200 5,598,850 6.41%
TKN-R 208,100 2,101,810 6.38%
MTC 387,200 26,377,950 6.36%
MBK-R 174,400 2,571,740 6.27%
BAM 1,026,800 22,046,200 6.12%
CHG 1,311,800 3,777,984 5.91%
KKP 159,300 9,808,875 5.91%
HMPRO 1,312,300 19,255,600 5.84%
PTTGC 1,526,000 94,570,100 5.73%
LH 2,348,800 19,990,075 5.72%
MAJOR 576,300 12,251,210 5.63%
DTAC-R 410,900 13,125,650 5.59%
ESSO 982,900 8,128,400 5.59%
KCE 479,000 27,406,050 5.56%
IVL 1,758,600 76,978,800 5.45%
TCAP-R 504,500 18,808,475 5.45%
SPCG-R 59,900 1,168,660 5.43%
THG-R 87,200 2,229,125 5.42%
MEGA-R 231,200 7,937,350 5.29%
CHG-R 1,167,200 3,355,404 5.26%
ESSO-R 917,500 7,658,245 5.22%
LH-R 2,133,500 18,087,975 5.20%
DELTA-R 778,500 290,969,300 5.18%
GPSC 387,300 29,136,600 5.18%
E1VFVN3001 73,284 2,143,557 5.17%
EGCO-R 81,800 14,866,800 5.13%
SIRI-R 11,726,800 12,291,532 5.11%
BBL 396,600 50,698,350 5.06%
BCPG 198,900 2,910,360 5.03%
CKP 734,200 3,544,946 5.02%
COM7 265,300 16,961,500 4.95%
KTC 260,400 20,765,775 4.92%
TOP-R 922,800 52,333,950 4.92%
WHA 3,202,800 11,005,156 4.91%
RATCH 225,300 11,449,925 4.89%
S-R 794,200 1,689,796 4.87%
KTB-R 995,700 11,948,400 4.78%
TPIPP 575,300 2,510,436 4.73%
TASCO 500,200 10,244,240 4.62%
BA-R 198,700 1,633,220 4.42%
AWC-R 1,500,000 7,500,000 4.37%
CKP-R 631,700 3,056,944 4.32%
HANA-R 291,800 16,573,000 4.30%
STEC-R 798,100 12,597,290 4.29%
SCB 152,900 17,077,600 4.24%
SAWAD 220,000 18,768,675 4.19%
CBG 164,900 21,298,700 4.18%
STEC 772,900 12,373,700 4.16%
BTS-R 1,986,200 18,850,575 4.12%
BEC 810,300 7,829,910 4.02%
WHA-R 2,520,100 8,626,278 3.86%
GFPT-R 109,100 1,318,270 3.84%
THANI 1,514,300 6,743,896 3.81%
HMPRO-R 849,400 12,383,560 3.78%
GPSC-R 281,800 21,249,825 3.77%
SGP 90,000 1,026,630 3.77%
ITD 4,736,500 8,750,200 3.76%
DOHOME 254,300 5,103,490 3.73%
JAS-R 1,824,700 5,282,642 3.71%
OR 1,600,000 51,455,750 3.65%
CPN 302,600 17,009,575 3.59%
BH-R 23,000 3,127,800 3.58%
INTUCH 104,500 6,034,875 3.49%
TKN 114,000 1,152,080 3.49%
QH 482,100 1,195,608 3.41%
MAJOR-R 343,600 7,345,280 3.36%
BCH 411,300 6,059,670 3.30%
CK 199,400 3,537,240 3.24%
TISCO 119,400 11,686,025 3.24%
SPRC 726,500 6,600,680 3.14%
M-R 45,000 2,476,450 3.13%
TVO-R 34,200 1,092,675 3.06%
SIRI 6,965,800 7,314,540 3.04%
TISCO-R 110,000 10,773,250 2.98%
TPIPL-R 292,600 535,212 2.96%
TOP 553,400 31,504,800 2.95%
SPALI 93,300 1,982,210 2.94%
TFG-R 98,200 522,610 2.86%
IVL-R 915,100 39,745,300 2.84%
GLOBAL 90,700 1,909,890 2.83%
PLANB 565,200 3,917,190 2.83%
TU-R 355,900 5,190,330 2.73%
BGC 65,100 660,500 2.62%
DOHOME-R 178,500 3,596,010 2.62%
BJC-R 73,000 2,768,475 2.61%
PTG-R 551,000 11,250,910 2.61%
AWC 874,300 4,396,515 2.55%
EGCO 39,900 7,287,000 2.50%
AP 526,200 4,329,840 2.45%
BDMS-R 378,400 8,119,000 2.45%
BCP 115,900 2,978,725 2.43%
CENTEL 87,400 3,046,375 2.39%
STA-R 892,400 41,798,675 2.37%
CRC 247,200 9,086,975 2.35%
CENTEL-R 85,300 2,922,625 2.33%
HANA 157,600 8,964,050 2.32%
CPALL-R 591,900 39,274,200 2.28%
M 32,700 1,791,800 2.27%
AMATA 263,500 4,893,680 2.26%
CBG-R 89,200 11,507,150 2.26%
SUPER-R 6,334,900 6,264,691 2.24%
BLA 23,900 633,350 2.23%
TIP 12,600 349,650 2.20%
BAFS-R 9,000 243,000 2.15%
WHAUP-R 75,700 331,958 2.12%
EA 178,100 10,917,775 2.11%
SCCC-R 3,000 491,600 2.11%
ADVANC 64,100 11,087,650 2.07%
IRPC-R 12,790,700 50,712,770 2.00%
MEGA 87,500 3,038,225 2.00%
IRPC 12,454,700 50,000,968 1.95%
BPP 131,500 2,628,600 1.88%
JAS 911,000 2,641,900 1.85%
EPG-R 1,463,700 15,615,220 1.83%
AOT 240,900 16,616,750 1.81%
SCC 28,500 11,386,000 1.78%
JMT 199,400 9,097,550 1.71%
AMATA-R 196,000 3,586,800 1.68%
KTB 349,600 4,230,160 1.68%
OSP-R 188,400 6,358,500 1.62%
BEC-R 318,000 3,065,760 1.58%
AAV 680,800 1,960,704 1.57%
GUNKUL 14,117,400 57,185,222 1.54%
PLAT-R 29,300 94,588 1.54%
SPCG 16,900 329,550 1.53%
RS-R 354,900 9,596,075 1.51%
PRM-R 618,800 5,106,775 1.49%
JMT-R 172,300 7,974,150 1.48%
MBK 41,000 605,890 1.47%
JWD 50,400 446,040 1.41%
SYNEX 36,000 851,540 1.41%
PTTEP 80,400 9,178,800 1.38%
PTL 9,300 210,820 1.37%
VGI 716,800 5,041,645 1.33%
SF-R 42,800 262,825 1.30%
PTT-R 352,200 14,244,775 1.22%
BLAND 736,600 859,338 1.21%
TMB-R 4,353,700 5,355,051 1.19%
AAV-R 496,300 1,419,406 1.15%
BBL-R 90,400 11,531,150 1.15%
LPN 120,900 616,590 1.12%
MCS 34,500 479,550 1.11%
RCL 45,500 1,148,875 1.11%
RS 261,800 7,082,350 1.11%
KKP-R 29,600 1,816,675 1.10%
VIBHA 142,500 263,530 1.09%
SCCC 1,400 229,600 0.98%
HTC 6,900 270,125 0.96%
ORI-R 709,600 6,518,480 0.94%
DELTA 140,300 52,131,000 0.93%
ERW 190,200 860,560 0.92%
STGT 477,900 19,852,850 0.92%
VGI-R 498,200 3,493,070 0.92%
PTG 190,800 3,928,770 0.90%
SCGP 150,000 7,050,000 0.88%
ICHI 255,600 3,670,690 0.84%
PTTGC-R 224,100 13,785,950 0.84%
S 136,200 292,316 0.83%
SSP 54,700 795,080 0.80%
SAT-R 9,100 165,620 0.75%
ACE 1,250,000 4,882,000 0.74%
OR-R 323,600 10,327,400 0.74%
PRM 304,400 2,536,410 0.73%
BAM-R 114,900 2,458,860 0.68%
SHR 156,500 491,756 0.67%
DCC-R 276,500 763,836 0.65%
RBF-R 386,000 7,246,870 0.64%
NOBLE 78,000 698,100 0.63%
EPG 472,200 4,881,930 0.59%
THCOM 60,100 559,555 0.56%
STANLY-R 200 36,350 0.52%
STPI 27,300 115,740 0.52%
INTUCH-R 13,800 795,600 0.46%
BLA-R 4,600 121,900 0.43%
BCPG-R 16,800 245,790 0.42%
TQM 2,600 318,800 0.42%
JMART-R 50,100 2,113,800 0.41%
BANPU-R 267,300 3,310,580 0.39%
ORI 289,500 2,548,405 0.38%
SCGP-R 63,200 2,970,900 0.37%
TPIPL 34,700 63,478 0.35%
STA 122,500 5,734,900 0.33%
TTCL 66,200 434,415 0.29%
GUNKUL-R 2,513,300 10,253,786 0.27%
KSL-R 16,100 52,012 0.25%
SIS 3,400 90,300 0.24%
STGT-R 103,500 4,363,500 0.20%
SC-R 10,200 33,048 0.19%
UNIQ 17,600 114,260 0.16%
UTP 41,300 843,320 0.15%
ITD-R 169,700 316,200 0.13%
7UP 386,700 392,041 0.12%
JMART 15,000 622,500 0.12%
JKN 11,000 123,200 0.09%
LHFG-R 15,400 18,877 0.09%
RBF 50,000 975,000 0.08%
TFG 2,800 14,980 0.08%
BPP-R 4,300 86,210 0.06%
AI 131,400 437,156 0.03%
SAMART 9,000 89,550 0.03%
SINGER 200 8,500 0.01%
STARK 37,000 155,400 0.01%
ICHI-R 100 1,430 0.00%
SHR-R 200 624 0.00%
TPIPP-R 100 436 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น