สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BOL มูลค่าสูงสุด 216.48 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BOL มูลค่าสูงสุด 216.48 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BOL 1 24,600,000 216,480 8.8
AI 3 51,000,000 171,360 3.36
RS 1 2,000,000 50,000 25
E1VFVN3001 2 523,000 14,979 28.64
MINT13C2106A 3 40,000,000 8,400 0.21
DELT13C2106B 1 15,000,000 7,350 0.49
ANAN
2 3,200,000 7,296 2.28
MINT-F 1 100,000 2,701 27.01
SCC13C2107A 1 2,500,000 1,550 0.62